Nước uống tinh khiết

#
#
#

Nước uống tinh khiết

Sử dụng tủ lạnh đúng cách để ngăn ngừa ung thư
Sử dụng tủ lạnh đúng cách để ngăn ngừa ung thư
Đó là nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Đại học Y Hà Nội khi khảo sát, thống kê thông qua phỏng vấn hàng trăm người bệnh không bị ung thư và người bệnh ung thư. Kết quả cho thấy, tỷ lệ người bị bệnh ung thư dạ dày cao hơn nếu gia đình đó không sử dụng tủ lạnh.
Thông điệp chung của Ngày Nước thế giới 2015
Thông điệp chung của Ngày Nước thế giới 2015
Mỗi năm, một khía cạnh cụ thể của nước sẽ được nhấn mạnh. Năm 2015, Ngày Nước thế giới tập trung nhấn mạnh môi tương quan giữa Nước và Phát triển bền vững.