Tin Nước khoáng

#
#
#

Tin Nước khoáng

Uống nước khoáng tốt cho sức khỏe
Uống nước khoáng tốt cho sức khỏe
Mỗi ngày một người mất khoảng 2,5 lít nước: qua đường tiểu, mồ hôi, hô hấp và bài tiết. Do đó, cần uống đủ để bù đắp lượng nước đã mất.